• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Evolve kan ge stöd till företag i Region Öst

Connect i Region Öst startar nu ett unikt program, Evolve, som riktar sig till bolag med ambition att växa. Partner och experter i Connects nätverk hjälper bolagen att växa snabbt smartare.

Är ni redo att skala upp? Har ni finansiella resurser och ett starkt team på plats för att genomföra snabb expansion i Sverige och internationellt? Evolve hjälper er att nå högt ställda mål snabbare och med långsiktig hållbarhet.

Läs mer om programmet och gör en intresseanmälan på connectsverige.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter