• Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Transporter
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Rapport: Kraftig tillväxt för riskkapital till klimatrelaterade teknikföretag

I rapporten The State of Climate Tech 2020 från PWC framgår att under perioden 2013-2019 har 60 miljarder USD investerats som riskkapital i tidiga faser till startups som arbetar med tekniska lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser. Mobilitet och transporter är det område som attraherar mest riskkapital med god marginal.

Nära 63 procent av det klimatrelaterade riskkapitalet under perioden har gått till startups som inom mobilitet och transporter. En klar majoritet av riskkapitalet på området har gått till bolag som jobbar med lösningar för att minska utsläppen från lätta och tunga vägtransporter, i synnerhet genom elektrifiering där kinesiska startups dominerar.

Ladda ner rapporten The State of Climate Tech 2020 på pwc.com Länk till annan webbplats.

Fler nyheter