• Förnybar energi
  • Sverige

Tyskt företag förvärvar mark i Sverige för storskalig solpark

Tyska BayWa r.e. har säkrat 98 hektar mark för utveckling av en solpark om minst 100 MWp i södra Sverige. »Den första av många« enligt företaget, som lockas av Sveriges ekonomiska stabilitet och förmågan att bygga projekt utan eller med minimala subventioner.

Flera nyheter