• Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Transporter
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Rapport: Kostnaden för klimatförändringen kan uppgå till 31 biljoner dollar per år

Kostnaderna för klimatförändringen riskerar att inom 40 år uppgå till 5,4 biljoner USD per år på global nivå om utsläppen fortsätter öka. År 2200 beräknas den årliga kostnaden ligga på 31 biljoner USD. Detta enligt en rapport från CDP och University College London, som har räknat på kopplingen mellan klimatförändringen och BNP-utveckling.

Om utsläppen istället minskar i linje med Parisavtalets mål om maximalt två graders uppvärmning, beräknas den årliga kostnaden ligga på 1,8 biljoner USD år 2070. Detta beräknas också vara en platå som de årliga kostnaderna landar på, jämfört med scenariot med ökade utsläpp då klimatförändringens påverkan på BNP kraftigt ökad över tid.

Ladda ner rapporten på cdp.net Länk till annan webbplats.

Fler nyheter