• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Svenska avfall kan bidra med 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller

I ReeMAP-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall utvecklas har LKAB utökat ambitionen till att också producera insatsvaror.

LKAB ska dels ta fram fosformineral som kan användas i gödsel och som kommer vara fritt från kadmium, ett problem som kan uppstå med importerad fosformineral. Den andra huvudprodukten är sällsynta jordartsmetaller som används i många högteknologiska produkter, till exempel permanentmagneter i elektriska bilar och vindkraftverk.

Läs hela artikeln på recyklingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter