• Resurser och miljö
  • Norden

Storsatsning kan ge svenska företag möjlighet att lagra infångad koldioxid i Norge

Norges regering föreslår att mångmiljardbelopp ska satsas på ett storskaligt projekt för infångning och lagring av koldioxid, CCS. Beslutet kan påverka Sverige eftersom det kan innebära att svenska stora utsläppsindustrier får möjlighet att lagra infångad koldioxid i en norsk anläggning.

Norges projekt är unikt genom att det försöker hitta en storskalig modell för koldioxidfångst som fungerar med olika aktörer som befinner sig på stora geografiska avstånd. Tanken är att den infångade koldioxiden ska komprimeras i flytande form och kunna transporteras på fartyg till Norge.

Läs hela artikeln på dn.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter