• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Sverige

Hur kan vi forma framtidens cirkulära plastflöden?

I ett pilotprojekt 2019 inom Västra Götalandsregionen (VGR) samlade vi in och testade kvaliteten på vårt plastavfall. I samband med kommande upphandling av avfallshanteringstjänster vill vi undersöka hur en större del av VGR:s plastavfall kan blir en del av den cirkulära ekonomin. Hur anser ni som är plastföretagare att detta borde fungera i stor skala?

Frågor som vi skulle vilja diskutera med plastföretagare är hur ekonomin i ett cirkulärt system för plastavfallet skulle kunna se ut och vilka avnämare/mottagare finns för den återvunna plasten.

Läs hela artikeln på vgregion.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter