• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Vinnovapodd: Grön omstart i krisens spår

I detta avsnitt samtalar ekonomen Klas Eklund och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson om hur vi kan ställa om mot hållbar utveckling när ekonomin återstartas.

Mycket fokus ligger just nu på akuta krisåtgärder, men samtidigt behövs långsiktiga satsningar för framtiden.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.

Lyssna på podden på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter om energi