• Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Ikea/Ingka Group investerar 6 miljarder i företag och lösningar för att bli klimatpositiva

Sedan 2009 har Ingka Group investerat i innovativa företag som stöttar koncernens hållbarhetsmål, inklusive målet att uppnå 100 procent förnybar energi i hela verksamheten. I nästa steg kommer koncernen att fokusera på investeringar i företag och lösningar som har direkt inverkan på Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.

Ingka Group äger för närvarande 546 vindkraftverk i 14 länder, två solcellsparker med totalt 1,5 miljoner solpaneler och dessutom mer än 920 000 solpaneler på taken till varuhus, kontor och lager. Dessa investeringar bidrar till att Ingka Group når sitt mål att producera lika mycket förnybar energi som de förbrukar.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter