• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

WWFs Living Planet Report

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket.

Förlust av livsmiljöer genom storskalig markomvandling och överexploateringär de viktigaste orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. Handel med vilda djur bidrar också till att sjukdomar som covid-19 sprids från djur till människor.

Läs om rapporten på wwf.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner hela rapporten (på engelska) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter