• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Rapport: Plastflaskor jämfört med andra alternativ

IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie för FN:s miljöprogram UNEP sammanställt kunskap om miljöpåverkan för plastflaskor och andra typer av flaskor.

I studien har man tittat på miljöpåverkan för plastflaskor för engångsbruk och jämfört med andra alternativ. Studien visar att det finns flera faktorer som är kritiska när man ska jämföra miljöpåverkan för de olika förpackningarna, till exempel hur man hanterar avvägningar mellan olika miljöproblem.

Läs hela artikeln på ivl.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Länk till annan webbplats.

Fler nyheter