• Förnybar energi
  • Europa

Covid-19: Påverkan på Europas vindkraftsektor

WindEuropes nya sammanställning covid-19: Påverkan på Europas vindkraftsektor analyserar hur den pågående pandemin påverkat installationer av ny vindkraft, auktioner, investeringar och elproduktion från vindkraft under första halvan av 2020.

Fler nyheter