• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige

Proaktiv istället för reaktiv i spåren av Covid-19

Connect har tagit fram en process, Navigera & parera, för bolag i behov av konkret stöd för att hantera utmaningarna i spåren av Covid-19. Under 30 dagar får bolaget stöd av en coach att göra bland annat en risk- och möjlighetsanalys och en scenarioplanering. Därefter faciliterar Connect en taktisk workshop där experter ger sina bästa råd till företaget.

Navigera & parera medfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och tillsammans med våra partner i näringslivet kan vi nu kostnadsfritt hjälpa bolag att hitta rätt vägar för att driva sin verksamhet framåt även när omvärlden förändras.

Stödet erbjuds till:

 • Etablerade bolag där omsättningen minskat kraftigt pga. covid-19. Årlig omsättning på minst 5 MSEK och drivit verksamheten på ett framgångsrikt sätt de senaste 1-2 åren.
 • Tillväxtbolag som pga av Covid-19 hamnat i ett läge där expansionsplaner fördröjts. Omsättning på minst 2 MSEK och ha potential att bli livskraftiga företag och på sikt omsätta 50 MSEK.

Läs mer och ansök på connectsverige.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter