• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Företag inom vatten och energi matchas mot USA och Kanada

Projektet Techbridge: virtuellt nätverk i höst, resa till New York i vår.

Idén med det tvååriga projektet är att underlätta för små och medelstora företag inom energi och vatten att hitta och träffa potentiella partners i USA och Kanada. I projektet kommer det att erbjudas matchmaking och även bidrag till resor till den amerikanska kontinenten.

Läs mer på sbhub.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter