• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa

Rapport: Värmeböljor stort hot mot folkhälsan

Klimatförändringarna är ett stort hot mot folkhälsan i Sverige och i världen. De största direkta hoten utgörs av brist på mat och rent vatten, värmeböljor och ett ändrat sjukdomspanorama. Det är budskapet i en ny kunskapssammanställning publicerade med stöd av Sveriges läkarförbund, Sjukhusläkarna, Läkare för Miljön, Svenska Läkaresällskapet, Arbets- och Miljömedicin Region Västerbotten, Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAM) Stockholm och AirClim

I rapporten citeras vetenskapsakademiernas gemensamma organ i Europa, EASAC som varnar för att en temperaturhöjning på två grader ger överdödlighet på drygt 130 000 personer per år i Europa, enbart beroende på värmeböljor år 2100.

Läs hela artikeln om rapporten på aktuellhallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Direkt till rapporten Länk till annan webbplats.

Fler nyheter