• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning? I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer.

Sista ansökningsdag är den 1 dec 2020, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter