• Byggnader och infrastruktur
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Ett av världens största lågtemperatursystem för fjärrvärme byggs i Lund

Restvärme från forskningsanläggningen MAX IV kommer att försörja hela den nya stadsdelen Brunnshög i Lunds kommun. Här kommer det att jobba och bo 40 000 personer. Bostäder, hotell och kontor ska byggas med höga energikrav.

Lunds kommun ser Brunnshög som ett skyltfönster för såväl världsledande forskning som för hållbart svenskt stadsbyggande. Det finns bland annat en målsättning att stadsdelen ska vara självförsörjande på energi. Dessutom ska minst två tredjedelar av transporterna ske till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Kraftringen ansvarar för den lågtempererade fjärrvärmeutbyggnaden, men också satsningar på laddinfrastruktur till elfordon och utbyggnad av solceller.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter om energi