• Avfall och återvinning
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Tio gånger mer plast i Atlanten än tidigare känt

Forskare från Storbritannien har undersökt mängden mikroplast i Atlanten. Studien pekar på att oceanen innehåller betydligt mer plast än vad man tidigare trott. Enligt den finns mellan minst 11 miljoner ton mikroplast bara i det övre skiktet av Atlanten.


Fler nyheter