• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Påverka strategin för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

Svara på enkäten senast den 1 september.

Läs mer på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Besvara enkäten om EU:s ramprogram Horisont 2020 och Horisont Europa Länk till annan webbplats.

Fler nyheter