• Förnybar energi
  • Europa

Solenergin ökar i Polen

Landet fyrfaldigade sina solkraftsinstallationer från 203 megawatt inkopplade på nätet 2018 till 784 megawatt 2019. 2020 planerar Polen att nästan dubbla det till 1,3 gigawatt.

Polen får dock huvuddelen av sin el från kolkraft och är enda EU-medlem som vägrat att lova koldioxidneutralitet till 2050.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom området förnybar energi