• Avfall och återvinning
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Rapport: Det årliga flödet av plast ut i världens hav beräknas tredubblas till år 2040

I en ny rapport från Pew Charitable Trusts och Systemiq, som de tagit fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas, redovisas nu fler oroväckande siffror: Det årliga flödet av plast ut i haven kommer att tredubblas till 2040 om inga ytterligare åtgärder tas. Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kg för varje meter havskust i hela världen. Plast till ett värde av cirka 100 miljarder dollar försvinner ut ur den globala ekonomin årligen redan i dag.

Fler nyheter