• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Mistra summerar: Vägar mot en mer hållbar plastanvändning

Utifrån aktuell forskning inom ämnet visar den här skriften på de problem som finns men skissar också på deras lösningar. Nya bioplaster är en, bättre återvinning en annan. Inte minst behöver vi nyttja den plast vi redan har omkring oss bättre genom att använda den längre och till rätt saker.

Denna skrift handlar om plast, ett mångfasetterat material som flera av Mistras program under årens lopp studerat utifrån olika infallsvinklar. För att ge en mer heltäckande bild av alla de möjligheter och utmaningar som materialet har kommer även aktörer som inte är knutna till Mistra till tals.

Läs mer och ladda ner skriften på mistrasummerar.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter