• Resurser och miljö
  • Sverige

Utlysning: LidlFutureInitiatives

En utmaningsdriven utlysning för att stödja projekt och initiativ som är kritiska för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Skallkrav:

  • Bidrag till hållbar utveckling.
  • Utmaningar relaterade till livsmedelssystemet.
  • Är annorlunda eller unika!
  • Mätbar hållbarhetsnytta och effekt.
  • Är till nytta för fler och bidrar på så vis till utveckling i samhället.
  • Stöd till projekt som gör skillnad, men vi ger inte bidrag till företags eller organisationers löpande verksamhet eller drift.
  • Tidskritiskt såtillvida att vi premierar lösningar som ger snabbast möjliga effekt och med kort start- eller slutsträcka.

Sista ansökningsdag är den 13 september, 2020.

Läs mer och ansök på lidl.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter