• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Oceanien

Rapport: Fem strategiska steg till affärslandskapet i Australien

I den här rapporten belyser Business Sweden tre nyckeltrender som formar Australiens framtid samt fem avgörande steg som svenska leverantörer bör ta för att flytta fram positionerna och säkra tillväxten. Asiens exportvolymer till Australien överskrider långt nivåerna från både USA och de europeiska länderna och exportvärdet växer i genomsnitt 9,5 procent per år.

Hållbarhet är en kritisk utmaning för Australien som har världens högsta koldioxidutsläpp per capita. Detta område är bara ett exempel där efterfrågan på framtidssäkra lösningar är hög och utgör goda affärsmöjligheter för svenska företag i Australiens nya era.

Läs hela artikeln och ladda ner rapporten på business-sweden.com Länk till annan webbplats.

Fler nyheter