• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Minskat kvicksilverutsläpp med strategiskt arbetssätt

Att hantera kvicksilverhaltigt avfall från amalgamfyllningar är en miljörisk. Vårdbolaget Praktikertjänst har arbetat med att öka kunskapen om hur tandvården kan minimera utsläppen. Det kan till exempel handla om att öka kunskapen om hur man kan arbeta med sanering, det vill säga hur kvicksilverförorenade avloppsrör, vattenlås och golvbrunnar kan spolas rena.

Sanering av avloppssystem i tandvårdsmottagningar görs i princip endast i Sverige idag. Eftersom rördragningen är så speciell i tandvårdsmottagningar krävs det kompetens av just detta för att saneringen ska göras på bästa möjliga sätt. Det finns därmed stora affärsmöljligheter för tekniken utanför Sverige, antingen via lagstiftning om sanering av tandvårdsmottagningar eller på frivillig väg.

Läs mer om projektet i artikeln från Tidningen Perspektiv (pdf) Pdf, 580.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter