• Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa

Stort stöd för grön återhämtning inom EU

Enligt en stor undersökning från Youthgov vill majoriteten av boende i EU:s storstäder undvika att återgå till samma nivåer av luftföroreningar som innan pandemin. Kring 70 procent är positiva till särskilda zoner utan fossildrivna bilar inne i staden.

Fler nyheter