• Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Jordbruksverkets strategi för hållbar vattenhantering i jordbruket

Strategin tar upp saker som underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning av områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten samt hållbar vattenhantering för produktion av kött.

Den nya strategin är utformad som ett ramverk och ska på så sätt kunna hålla över tid.

Läs Jordbruksverket strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter