• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Rapport: Sustainable Development Report 2020

Rapporten bedömer var varje land står när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling. Av FN:s 193 medlemsländer har Sverige nått längst i arbetet med de globala målen inom Agenda 2030, enligt rankningen Sustainable Development Report 2020.

Fler nyheter