• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

EU godkänner Sveriges skattebefrielse av biogas

EU-kommissionen godkänner Sveriges ansökan om ett statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas. Godkännandet gäller också biogasol för värmeproduktion och gäller i tio år mellan perioden 2021-2030. Det nya godkännande gäller dock inte för grödobaserad biogas.

Fler nyheter