• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Hållbar Tillväxt med Cleantech Östergötland och Almi

I Cleantech Östergötlands och Almis tillväxtprogram kommer deltagarna att få arbeta koncentrerat med att utveckla företaget inom hållbarhetsområdet, med fokus på miljörelaterade frågor. Genom regelbunden affärscoaching, tematräffar med expertföreläsare och utbyte av erfarenhet med andra företag, kommer företaget kunna växa till nästa nivå.

Tillväxtprogrammet riktar sig till företagets hållbarhetschef/hållbarhetsansvariga och andra ledande befattningshavare.

Läs mer om programmet och anmäl dig på cleantechostergotland.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter