• Vatten och avlopp
  • Sverige

Ny statistik om avlopp och utsläpp

Det märks i Statistiska Centralbyråns/SCB) statistik om avloppsreningsverk och utsläpp att befolkningen ökar i tätorterna.

Antalet reningsverk för fler än 2 000 personer ökar från att tidigare ha minskat, vattenvolymerna som renas ökar, liksom mängderna producerat slam.

Läs mer på svensktvatten.se Länk till annan webbplats.
Läs rapporten från SCB (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter