• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Nio av tio vill ha återvunnet material i produkter

En majoritet av svenska folket förväntar sig enligt en ny undersökning att tillverkare använder återvunnet material i sina produkter.

Undersökningen visar också att majoriteten anser att det är just företagen som ska driva förändringen. 67 procent tycker att det är företagen som har den största rollen när det gäller att öka användningen av återvunna material. Bara 24 procent tycker att politiker har den viktigaste rollen.

Läs hela artikeln på recyklingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter