• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Fossilfritt Sverige: ”De kommande åren blir avgörande”

Fossilfritt Sverige agerar som mäklare mellan regering och näringsliv. Initiativet går ut på att samla aktörer för att få ihop ett gemensamt fossilfritt spår som leder rätt. Bland annat har de sett till att olika branscher tagit fram färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

De 21 färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar på en internationell marknad.

Läs hela intervjun med samordnare för Fossilfritt Sverige Svante Axelsson på energivarlden.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om färdplanerna på fossilfritt-sverige.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter