• Transporter
  • Sverige

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Trafikverket erbjuder möjligheter att söka investeringsstöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning. Stödet gäller vissa sträckor längs större vägar som saknar snabbladdningsstationer. Första utlysningen sker i september.

Arbete pågår med att identifiera de vägar som ska utlysas i år. Utgångspunkten är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor, som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas.

Läs mer på trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter