• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Europeiskt initiativ driver klimatinnovation i stor skala

Det största projektet EIT-Climate-KIC driver är ett samarbete med Slovenien, som ska utveckla en cirkulär ekonomi till 2030 inom bland annat mobilitet, mat, tillverkningsindustri och skogsbruk.

Europa har som mål att bli den första klimatneutrala stora ekonomin och många olika aktörer jobbar med att utveckla smarta lösningar och tjänster för att nå dit. EIT-Climate-KIC är ett europeiskt initiativ för klimatinnovation med 78 miljoner euro i budget i år. De har sett att många lovande lösningar aldrig får chansen att komma till användning, för att de inte testats och utvecklats i verkliga miljöer. Den insikten fick dem att omvärdera sitt eget sätt att arbeta med finansiering av klimatinnovation.

Läs hela artikeln på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter