• Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Dålig luft kan orsaka Parkinson

En ny studie visar att luftföroreningar möjligen kan bidra till uppkomsten av Parkinsons sjukdom. Kemikalier i dieselavgaser kan utlösa den toxiska uppbyggnaden av alfa-synuklein som normalt finns i hjärnan och anses spela en avgörande roll för utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Även tidigare studier har visat att fler människor har Parkinson som bor i områden med ökade nivåer av trafikrelaterade luftföroreningar.

Läs hela artikeln på airqualitynews.com Länk till annan webbplats.

Fler nyheter