• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Rapport: Så rustar kommunerna för ett förändrat klimat

Storstäderna, kommuner i söder och kustnära kommuner är de kommuner som kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Överlag fokuserar kommunerna främst på att minska risker för översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. I en ny rapport från SMHI framgår också att många kommuner upplever att bristande stöd i olika former hindrar klimatanpassningsarbetet.

En ny SMHI-rapport summerar statusen för en majoritet av landets kommuner när det gäller klimatanpassning. Främsta syftet är att kartlägga hur kommunerna arbetar på området och vilka hinder man ser för att komma vidare.

Läs mer och ladda ner rapporten på smhi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter