• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Rapport: Så kan en grön omstart få fart på ekonomin

Med styrmedel och investeringar inom sex områden kan världens länder inte bara återhämta sig efter coronakrisen, de kan dessutom ge den ekonomiska tillväxten en rejäl skjuts, skapa miljontals nya jobb och nå omfattande utsläppsminskningar. Det menar det internationella energirådet IEA, som tillsammans med Världsbanken har tagit fram en rapport om hållbar återhämtning efter pandemin.

De sex områden som rapporten fokuserar på handlar om elförsörjning, transporter, industrin, byggnader, bränslen och koldioxidsnål teknik. Sammanlagt uppges åtgärderna leda till 3,5 procent högre BNP globalt år 2023 jämfört med om coronakrisen inte inträffat.

Läs mer och ladda ner rapporten ”Sustainable Recovery” på iea.org Länk till annan webbplats.

Fler nyheter