• Transporter

Rapport: Avmattad tillväxttakt för nya elbilar 2019

I sin årliga statusrapport om e-mobilitet förklarar International Energy Agency, IEA, den minskade tillväxten med att hela bilmarknaden sjönk ihop i USA, att subventionerna minskade och att kunderna väntar på framtida modeller. 2019 var första året som den globala offentliga totala stödet till inköp av laddbara fordon sjönk. Det beror mest på att Kina minskade subventionerna.

Förra året såldes det 2,1 miljoner laddbara personbilar i världen. Det är en ökning med 6 procent i jämförelse med 2018. Det betyder att flottan av laddbara bilar globalt nu består av 7,2 miljoner fordon. Ökningen 2019 är anmärkningsvärt låg, då medeltillväxten mellan 2016 till 2018 varit nära 30 procent.

Läs mer och ladda hem rapporten på aktuellhallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter