• Avfall och återvinning
  • Sverige

Rapport: Avfallet ökar mer än återvinningen

Främst ökar blandat avfall från områdena avfallshantering, bygg och rivning samt hushåll. Samtidigt ökar materialåtervinningen svagt. Det visar rapporten Avfall i Sverige 2018, som IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med och tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

De största avfallsmängderna står byggbranschen och hushållen för med 12,4 respektive 4,5 miljoner ton. De största avfallsslagen som ökar är sorteringsrester från avfallshantering, mineraliskt och blandat bygg- och rivningsavfall samt blandat hushållsavfall och liknande avfall.

Läs hela artikeln om rapporten på recyklingnet.selänk till annan webbplats

Läs rapporten Avfall i Sverige 2018 på naturvardsverket.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi