• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Sverige tar fram nationell vätgasstrategi

Vätgas har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområde för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kommer en nationell färdplan för vätgas nu att tas fram.

EU-kommissionen satsar tillsammans med europeiskt näringsliv 8,7 miljarder euro under kommande ramprogramsperiod på sektorn, som även utsetts till ett fokusområde för återstarten av Europa efter Coronakrisen inom den Gröna given (the Green Deal).

Läs hela artikeln på vatgas.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter