• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Pilotprojekt i Skåne gör biogas av slåtter från vägkanter

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för att ge fri sikt och bättre säkerhet för trafikanter. Nu ska ett pilotprojekt i Skåne testa en ny metod som ska omvandla det slåttrade gräset i vägkanterna till biogas.

En förhoppning är att projektet ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom att biogasproduktionen ökar, biogas som kan ersätta fossila bränslen i exempelvis fordon.

Läs hela nyheten på recyklingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter