• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Blockchain ska minska matsvinn

Frågan om matsvinn har seglat upp högt på mångas agenda de senaste åren och flera olika lösningar har presenterats. En av de lösningarna är så kallad blockchain-lösning som nu lanseras av IBM med Atea-koncernen som nordisk huvudpartner.

Lösningen som går under namnet Food Trust använder sig av bland annat QR-koder för att lättare kunna påvisa i vilka temperaturer varor har fraktats, beräkna hur stora partier som behöver beställas och garantera varors ursprung.

Läs hela nyheten på recyklingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter