• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige

Utlysning: Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft eller bidra till övergången för en mer koldioxidsnål ekonomi.

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag. De ska även vara anpassade efter rådande samhällssituation, som har uppstått på grund av coronakrisen.
Syftet är att möta dagens behov hos regionens företag. Därför ska en godkänd ansökan innehålla en analys runt företagens förändrade behov utifrån covid-19, på kort och lång sikt.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav. Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:

 • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation.
 • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
 • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Sista ansökningsdag 2 september, 2020.

Läs mer och ansök på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom energi