• Avfall och återvinning
  • Energieffektivisering
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen. Nu visar smarta energiinnovationer – som svenska Re:newcells kemiska återvinning av cellulosafibrer – vägen mot en cirkulär, mer hållbar textilekonomi.

Fler nyheter