• Förnybar energi
  • Sverige

Var tredje solcellsanläggning har installationsbrister

Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med inriktning på företag som installerar solcellsanläggningar. En färsk rapport visar på en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta med solceller och resultatet av installationerna.

Tillsynsprojektet ”Solel” omfattade ett 40-tal företag och anläggningar över hela landet. Hos de besökta företagen var det främst det så kallade ”egenkontrollprogrammet” och dess efterföljande arbeten som granskades.

Läs mer på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom området energi