• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige

Var med och utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Nu finns det möjlighet att söka medel inom insatsområdena:

 1. Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi
 2. Inkluderande tillväxt – Bredband
 3. Hållbar stadsutveckling

Utlysningen är öppen till 10 september,2020. Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi