• Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Samlad statistik över fjärrvärme 2019

Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent. Det visar den samlade statistiken över fjärrvärmens lokala miljövärden som Energiföretagen har publicerat.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

  • hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • hur effektivt energin används
  • hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Läs hela rapporten på energiforetagen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter