• Förnybar energi
  • Norden

Danska regeringens energiöar höjer priset på havsvindkraft med flera miljarder

En undersökning av Danmarks marina områden visar att traditionella vindkraftsparker till havs kommer att vara upp till en fjärdedel billigare än energiöar.

Fler nyheter