• Förnybar energi
  • Sverige

Ny rapport skruvar upp prognos för ökad vindkraft

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige och Norge ökar i en omfattning som gör att norra Sverige går mot fler timmar med nollpriser eller väldigt låga priser. På sikt kan det leda till minskade investeringar i planerbar elproduktion då de blir mindre lönsamma.

Detta framgår av Kortsiktig marknadsanalys 2019, KMA, som är en årlig återkommande rapport som innehåller en prognos för kraftsystemets utveckling under kommande femårsperiod (2020-2024).

Jämfört med föregående års KMA innehåller årets en del revideringar. Bland annat skruvar man upp den årliga vindkraftsproduktionen 2023 i Norge och Sverige.

Läs artikeln om rapporten på svk.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter